Dagelijkse sudoku
online puzzelplezier


Sudoku is een populaire puzzel uit Japan, die sinds 2005 ook in België veelvuldig in kranten en tijdschriften te vinden is. En online natuurlijk: bij ons krijg je elke dag een verse voorgeschoteld, waarbij je kan kiezen uit vier moeilijkheidsniveaus: makkelijk, gemiddeld, moeilijk en expert.

Spelregels: een sudoku is een puzzel bestaande uit negen bij negen vakjes die gegroepeerd zijn als negen blokken van drie bij drie vakjes. Doel van het spel is om de getallen 1 tot en met 9 in elke cel te plaatsen. In elke rij, kolom en box mogen de cijfers 1 tot en met 9 slechts één keer voorkomen. In sommige cellen zijn al cijfers ingevuld - aan jou om de lege cellen te vullen. Voor het oplossen van een sudoku zijn concentratie en systematisch denken het belangrijkste.

Speelwijze: gebruik de cursortoetsen om snel tussen de cellen te navigeren. Backspace of delete wist een cel. Via het numerieke toetsenbord op het scherm of de cijfertoetsen 1 tot en met 9 kan je kandidaten invoeren. Kies een cijfer nogmaals om de kandidaat te wijzigen in je definitieve cijfer voor die cel.

Geen zin om naar een beeldscherm te turen? Je kan de puzzel ook uitprinten!